TARIEVEN

Tarieven 2019

Onze declaraties zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde tarieven (de UPT-codes).
Deze worden centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen.
Wel is het zo, dat verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden, tot een eventueel verschil in kosten kunnen leiden.