TARIEVEN

Tarieven 2018
De tarieven t.b.v. alle tandheelkundige verrichtingen zijn vastgesteld door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).